Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit


Pakliže Vás zajímají otázky ohledně OČKOVÁNÍ na covid-19 je vhodné si přečíst informace na "COVID PORTÁLU" a případně i jeho prostřednictvím provést REGISTRACI na očkování. Zde související odkazy:

https://covid.gov.cz/situace/ockovani/centralni-rezervacni-system

https://crs.uzis.cz/

 

Zde několik informací pro snazší orientaci v problematice testování a chování se v rámci karantény a izolace.

Od 14.10.2020: pakliže se s námi domluvíte na provedení testu na SARS COV2 v Nemocnici Prachatice, je nutno (po vystavení žádanky lékařem), vyplnit dotazník na stránkách Nemocnice Prachatice a aktivně se každý musí objednat na určitý volný termín. Jiná varianta v Nemocnici Prachatice již nebude.

zde odkaz na webové stránky k objednání testu v Nemocnici Prachatice

 

Níže jsou informace/rady MZ ČR o tom, jak se chovat, když mám test na SARS COV2 pozitivní nebo negativní:

TEST NA COVID-19
MŮJ VÝSLEDEK JE: NEGATIVNÍ

V případě nejasností volejte linku 1221
další informace naleznete na koronavirus.mzcr.cz
Negativní výsledek testu znamená, že u Vás v tuto chvíli nebylo prokázáno onemocnění COVID-19.
Následující pravidla se pro Vás liší podle důvodu, proč jste byl/a testován/a, proto si důkladně
přečtěte následující text.
■ Přestože se cítíte nemocný/á, onemocnění COVID-19 u Vás bylo vyloučeno. Pravděpodobně
proděláváte jiné infekční onemocnění.
■ Kontaktujte co nejdříve svého praktického lékaře (či jiného lékaře, který Vaše vyšetření indikoval),
informujte ho o výsledku Vašeho testu a domluvte se na dalším postupu.
■ V případě závažného zhoršení Vašeho zdravotního stavu volejte Zdravotnickou záchrannou službu
(telefon 155).
■ Zůstaňte doma i přesto, že se cítíte zdráv/a, a vyhýbejte se kontaktu s lidmi.
■ Ihned po zjištění výsledku testu kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře, který
Vás informuje o dalším postupu – nařízení domácí KARANTÉNY, stanovení termínu
jejího ukončení, popřípadě vystavení pracovní neschopnosti.
■ Poté telefonicky kontaktujte svého zaměstnavatele a informujte ho o Vaší situaci.
■ Zpozorujete-li na sobě během KARANTÉNY příznaky onemocnění COVID-19 (teplota
nad 37,3°C, suchý kašel, zhoršené dýchání, ztráta chuti nebo čichu, zažívací obtíže), kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a domluvte se na dalším postupu.
■ Několik dní před stanoveným termínem ukončení Vaší KARANTÉNY kontaktujte
telefonicky svého praktického lékaře, informujte ho o svém zdravotním stavu a domluvte se na dalším postupu.

KARANTÉNA
Karanténa je opatření, které slouží k oddělení potenciálně nakažených osob od ostatních.
Cílem je zabránění dalšímu šíření infekce. Karanténu nařizuje praktický lékař, popřípadě
zaměstnanec hygienické stanice, kteří určí i délku jejího trvání. Děkujeme, že dodržujete stanovená pravidla a pomáháte tak chránit sebe i své okolí.
MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 BYL/A JSTE V KONTAKTU S NAKAŽENOU OSOBOU
Osoby, které byly v rizikovém kontaktu s nakaženým, je třeba testovat z důvodu včasného dohledání dalších nakažených osob, aby se zamezilo dalšímu šíření onemocnění COVID-19. Protože se toto onemocnění může projevit i za delší dobu od kontaktu s nemocnou osobou, který hygiena vyhodnotila jako rizikový, nevylučuje negativní test zpočátku karantény možnost, že se u Vás onemocnění COVID-19 projeví o několik dní později a můžete být infekční. Z tohoto důvodu musíte dodržovat pravidla KARANTÉNY, abyste případně nešířil/a
onemocnění nevědomě na další osoby.
Onemocnění COVID-19 u Vás nebylo prokázáno, proto se na Vás nevztahují žádná karanténní
opatření.
SAMOPLÁTCE
Ale negativní test není 100% a s jistotou nevylučuje onemocnění.

 

TEST NA COVID-19
MŮJ VÝSLEDEK JE: POZITIVNÍ

V případě nejasností volejte linku 1221
další informace naleznete na koronavirus.mzcr.cz
Pozitivní výsledek testu znamená, že jste se nakazil onemocněním COVID-19. Tímto onemocněním se může nakazit kdokoli, proto zachovejte klid, nepanikařte a dodržujte následující pravidla, abyste onemocnění nešířil/a na další osoby.
Tato pravidla dodržujte jak v případě, že MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 (teplota nad 37,3°C, suchý kašel, zhoršené dýchání, ztráta chuti nebo čichu, zažívací obtíže), tak i v případě, že tyto PŘÍZNAKY NEMÁTE a byl/a jste testován pro kontakt s nakaženou osobou či na vlastní žádost. Nákazu totiž můžete šířit i přesto, že se cítíte zdráv/a.
■ Zůstaňte doma v IZOLACI a vyhýbejte se kontaktu s lidmi.
■ Ihned po zjištění výsledku testu kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře, který Vás informuje o dalším postupu – nařízení domácí IZOLACE, stanovení termínu jejího ukončení, vystavení pracovní neschopnosti apod.
■ Poté telefonicky kontaktujte svého zaměstnavatele a informujte ho o Vaší situaci.
■ Byla Vám záslána SMS s výsledkem testu a také SMS s odkazem na webové stránky, kde
naleznete SEBEREPORTOVACÍ FORMULÁŘ, který je doporučeno vyplnit nejpozději do druhého dne.
■ Všem pozitivním byla zaslána SMS s autorizačním kódem eRoušky pro odeslání dat a anonymní varování ostatních uživatelů eRoušky.
■ Během jednoho až dvou dnů po oznámení výsledku Vás bude telefonicky kontaktovat hygienická stanice pro upřesnění Vámi zadaných údajů v SEBEREPORTOVACÍM FORMULÁŘI. Pokud se Vám pro svou zvýšenou vytíženost hygiena během této doby neozve, buďte trpělivý/á, i přes jisté zpoždění Vás bude určitě kontaktovat. I bez komunikace
s hygienou musíte dodržovat zásady pobytu v izolaci.
■ Po celou dobu izolace sledujte svůj zdravotní stav. Pokud dojde k jeho zhoršení, volejte svému praktickému lékaři. Při vážném zhoršení zdravotního stavu, volejte Zdravotnickou záchrannou službu (telefon 155) a dispečera informujte o Vašem pozitivním testu.
■ Jeden až dva dny před stanoveným termínem ukončení Vaší IZOLACE, kontaktujte telefonicky Vašeho praktického lékaře a informujte ho o Vašem zdravotním stavu. Poté postupujte dle jeho pokynů. IZOLACE Izolace je opatření, které slouží k oddělení
nakažených osob od ostatních. Cílem je zabránit dalšímu šíření infekce. Pro osoby
s pozitivním výsledkem testu je povinná. Izolaci nařizuje praktický lékař, popřípadě
zaměstnanec hygienické stanice, kteří určí i délku jejího trvání.

SEBEREPORTOVACÍ FORMULÁŘ
Sebereportovací formulář je online webový formulář, do kterého osoby s pozitivním
výsledkem testu vyplňují informace o sobě a svém zdravotním stavu a kontaktní údaje na
osoby, se kterými byly v rizikovém kontaktu během posledních dvou dnů před provedeným
odběrem k vyšetření, a také údaje o důležitých okolnostech těchto kontaktů. Poskytnuté informace slouží hygienické stanici ke zrychlení telefonického hovoru s Vámi. Případy s připojenými informacemi ze sebereportovacího formuláře jsou vyřizovány přednostně.
Hlavním cílem je urychlení procesu dohledávání rizikových kontaktů, tedy osob,
které by mohly být nakažené, jejich včasné kontaktování hygienickou stanicí a případné
vyšetření. Vysvětlení pojmu „rizikový kontakt“ naleznete ve formuláři. Prosíme o jeho
důkladné nastudování. Sebereportovací formulář naleznete na těchto webových stránkách:
https://covidlab.cz
Všem pozitivně testovaným dorazí SMS s přihlašovacími údaji na sebereportovací portál.
Děkujeme, že dodržujete stanovená pravidla a pomáháte tak chránit sebe i své okolí.Načítá se