Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit


INFORMACE

 

objednání e-receptu

4.4.2022

Dosavadní možnost objednávání eRp na telef.čísle 773 567 931 již nadále není možné. Recepty tedy možno vyžádat cestou on-line přihlášení nebo na tel ordinace 388 318 305. Děkuji za pochopení.

 

29.11.2019

Pakliže chcete ušetřit čas strávený v čekárně či v ordinaci...

...nabízíme možnost zpoplatněných telfonických konzultací.

K této informaci si dovoluji pár řádek na vysvětlenou...

 

Vážení pacienti.

Ve snaze vyřešit problematiku “nedostatečné průchodnosti ordinace”, čímž mám na mysli nedostatečné uspokojení potřeb poskytnutých co největšímu počtu pacientů v ordinační době, jsem přistoupil k řešení situace následujícím způsobem.

Řešený problém:

Neprůchodnost ordinace nebo chcete-li jinak řečeno málo ošetřených pacientů v ordinační době nebo dlouhé čekací doby, nemožnost se dovolat telefonem… toto vše má společného jmenovatele a to za poslední roky neúměrný nárůst:

-    povinné administrativy (např. při vypsání žádanky na vyšetření se často vypisují informované souhlasy a mnoho jiných variant písemností)

-    povinné poučení pacienta stran dg a léčby

-    pacient přichází např. s prosbou: “dnes toho mám na Vás více….” Ze zkušenosti mohu tvrdit, že se za tímto častým rčením skrývá minimálně 30-40min práce než pacient opustí ordinaci

-    pacientem požadována vysvětlení ohromné škály problematik, které se sice dotýkají zdravotního stavu či léků, ale jsou obecného charakteru, často je ze strany pacienta přistupováno s hostilním podtextem, který vyvolal rozpor mezi předchozím doporučením/vysvětlením lékařem a nyní pacient přichází poučen od známého či internetem a rozporuje původní tvrzení lékaře - tato také velmi častá problematika je nutná k řešení s ohledem na zlepšení pohody pacienta samotného, ale i prevence forenzních důsledků

-    významný nárůst telefonních kontaktů (problematické jsou nezřídka dotazy “ste tam…?”, nebo “jsem tu, je tam volno…?”, ale pochopitelně celá řada dotazů a požadavků rozumnějších a legitimních

-    významný nárůst mailových dotazů

…a patrně bych mohl jmenovat dále.

Úvaha nad řešením.

Přistoupit k řešení takové situace je možné a to z hlediska zlepšení oné průchodnosti či by se dnes někomu mohl líbit pro mne nesympatický termín “user friedly ordinace”, tedy uživatelsky příjemné. Ano “uživatelsky zpříjemnit ordinaci nám všem”. A věřte - se spokojeným lékařem bude také spokojený pacient.

Jak tedy řešit onu situaci…

Za předpokladu dodržení všech povinností a obecných pravidel je nutné “ubrat tam, kde to lze” a to je mimo jiné něco, co lze nazvat “zbytná komunikace”. Všichni čekáme od lékaře informace, zde je však nyní nutno provést redukci na nezbytně nutnou míru!

Řešení:

Ona zmíněná “zbytná komunikace” může mít řadu podob, ale pakliže ji pacient požaduje po lékaři v ordinační době, ostatní pacienti na tuto sobeckost doplácí.

Spravedlivé řešení je, když všichni dostanou nezbytné a potřebné informace a ti, kdo potřebují komunikovat déle, je nutné odkázat na jindy. Kdy?? Vést takovéto rozhovory v pracovní/ordinační době nelze. Pak tedy musí každý lékař pro tyto klienty vyhradit čas jiný. Ubrat tedy čas ve svém soukromí! (Tak toto by asi nikdo neudělal, každý potřebuje své volno a odpočinout, načerpat síly…)

Zde je možno reagovat různě, někteří lékaři takto nejsou ochotni situaci řešit. Já se pokusím omezenou dobu ze svého volna vyhradit pro tyto případy.

Jak na to?:

Takový dotaz je možno učinit nejlépe mailem na adresu uvedenou na internetu, případně písemně doručit do schránky ordinace, případně pak při telefonickém kontaktu samotném.

Dotaz takto učiněný může být strohý, např. “zavolejte mi - potřebuji se poradit” nebo podrobný.

Na tyto dotazy budu odpovídat telefonicky ve svém osobním volnu, ale přesto ve vyhrazené hodiny, přičemž si může v určitém časovém pásmu pacient vybrat dobu, kdy mu zavolám. Vždy musí tedy pacient k objednávce konzultace připojit své telefonní číslo, kam mu budu volat.

Tato telefonická konzultace bude zpoplatněna částkou 160,- a může mít maximální délku 15. minut.

Jak si službu objednat?

Telefonicky (388 318 305) nebo mailem, který odešlete s dostatečným předstihem a zanecháte na sebe telefonický kontakt, kam Vám mohu potvrdit termín konzultace.

Jak za službu zaplatit?

Na každou takovou konzultaci bude vydán doklad, který bude čekat v ordinaci na proplacení. (Jistě lze pro některé “vykuky” dodat, že nebude-li platba uhrazena, nebude již v takových případech, do doby zaplacení, přistupováno s nabídkou nadstandartních služeb. Dále je možno využít i formy “předplacených služeb či tzv. balíčků”.

...naše ordinace rozšiřuje poskytované služby

V září 2019 již nás v ordinaci najdete tři. Mimo jiné s ohledem na významnou administrativní zátěž jsem si dovolil rozšířit  náš tým o tzv. asistenta lékaře. Tuto pozici bude zastávat moje manželka Jana Koptíková a můžete ji slyšet na telefonu (budete-li chtít objednat léky či se objednat na prohlídku), můžete ji vidět v ordinaci pod "haldou papírů" a nejčastěji jak mi, při kontaktu s Vámi, pomáhá zapisovat dokumentaci. Díky tomu trávím méně času u klávesnice a více s Vámi.

Dále můžeme v rámci ordinace nabídnou služby masérské a další, jako třeba tejping, Dornovu metodu, elektroterapii, baňkování. Tyto služby poskytuje taktéž Jana Koptíková.

Kéž je Vám tedy s námi třemi nadále dobře.

lékařská mise

 

 

Mise do Afriky pod záštitou humanitární organizace International humanity.

Ve dnech 14.8.2012až 30.8.2012 jsem se jako jeden ze čtyř lékařů česko-slovenské výpravy zúčastnil mise do Zambie, Mozambiku a Malawi, jejímž úkolem bylo 1) zmapovat situaci v uvedených oblastech a vytipovat možnosti další pomoci, 2) poskytovat lékařskou péči ve veškeré možné míře našeho interně-infekčně-chirurgického zázemí.

Z uvedených zemí mne nejvíce oslovilo Malawi, kde jsme také ošetřili nejvíce pacientů. Nejproblematičtěji na mne působil Mozambik. Tamní totalitárně-policejní správa si nebyla schopná vůbec poradit s naší nabízenou pomocí. Zambie pak ve mně zanechala spíše rozpačité dojmy. Dovedu si představit, že místní organizace by mohly vyvinout vstřícnější formy spolupráce s organizacemi přivážející pomoc místním obyvatelům.

V souvislosti s uvedenou misí jsem předal částku 271USD od lidí dobré vůle z Prachaticka. Částka stačila na pokrytí kompletních nákladů studia (školné, ubytování, jídlo a ošacení) jednoho studenta na střední škole v Malawi po dobu jednoho roku. Ze zbylých peněz bylo možno třem rodinám pořídit vždy po jednom páru kuřat, která jsou základem budoucího chovu drůbeže, zajišťující ve formě vajec a masa nezbytný přísun bílkovin.

Nejen finanční pomoc zanechaná v této chudé oblasti Afriky je velkým závazkem do budoucna a bude potřeba v následujících letech s pomocí pokračovat a třeba ji i rozvíjet. Věřím, že budu moci těm z Vás, kteří projeví zájem, alespoň částečně předat něco z toho, co může probudit touhu pomáhat lidem tamních oblastí. Lidem, kteří se svojí životní úrovní ani zdaleka neblíží životní úrovni lidí žijících v nechudších zemích Evropy. Ti z Vás, kteří se cítí osloveni touto problematikou, mohou poskytnout finanční dar přímo organizaci International humanity a to na "www.InternationalHumanity.eu" v odkazu: možnosti pomoci.

                                                                                                                                                          

 

 online (internetové) objednávání

19.9.2019

Původně spuštěno od února 2015. Tato funkcionalita byla spolu s on-line konzultacemi a objednáním receptu na trvalý lék součástí mého ambulantního SW. Celý tento systém se v posledních letech pro mne stal finančně velmi náročný. Postupně, jak SW firma rostla, začalo docházet k problematické komunikaci a její absolutistické vystupování mne nakonec vedlo k ukončení spolupráce s touto firmou. Přechod na nový ambulantní systém nebude pro mne nijak jednoduchý, ale věřím, že komplikace s tím spojené nebudou velké. Všem Vám děkuji za pochopení a omlouvám se za obtíže s tímto spojené.

 

 jak odebrat vzorek stolice na vyšetření krve ve stolici

V ordinaci používám k provedení tzv "OK testu" = test na okultní krvácení test, který detekuje pouze lidský hemoglobin a test tedy není falešně pozitivní v případech požití např tlačenky či preparátů s železem. Zde je pro úplnost několik pokynů k takovému odběru:

 POKYNY PRO ODBĚR VZORKU STOLICE

  1. Odeberete libovolný vzorek stolice na čistou podložku nebo toaletní papír.

  2. Odšroubujte a vyjměte tyčinku z odběrové zkumavky. Dejte pozor, abyste nerozlili tekutinu ze zkumavky.

  3. Tyčinkou naberete malá množství stolice z několika různých míst.

  4. Tyčinku se vzorkem vložte zpět do odběrové zkumavky a zašroubujte uzávěr. Dejte pozor, aby se neulomila špička odběrové zkumavky.

  5. Na přiloženém štítku vyplňte jméno a datum odběru stolice a štítek nalepte na odběrovou zkumavku.

  6. Vzorek je nyní připraven k testování. Takto odebraný vzorek stolice doručte v co nejkratší době příslušnému lékaři.

 

"CRP"

Pod tímto názvem (jak je uvedeno v části "základní laboratorní vyšetření") se skrývá vyšetření z krve, které v ambulanci provádím již delší dobu. Dosud tzv.semikvantitativní metodou (tedy výsledek je v rozmezí do 10mg/l, od 10 do 40mg/l, od 40 do 80mg/l a od 80mg/l výše), od 8/2010 mám v ordinaci laboratorní přístroj na vyšetření CRP, přičemž výsledkem je přesná číselná hodnota od 8 do 160mg/l. Toto vyšetření indikuji m.j. v případě, kdy se rozmýšlím podat či nepodat antibiotika (u virových infekcí jsou hodnoty CRP nízké, o bakteriální infekci lze uvažovat u hodnot nad 35-40mg/l). Mnoho pacientů nese "nelibě", když k  lékaři "přijdou pro antibiotika" a odejdou bez nich a s informací, že se jedná o virozu a takové onemocnění se tímto způsobem léčit nedá. Ano, nedá! (zkrátka proto, že antibiotiky můžeme zvládnout onemocnění bakteriální a nikoli virová).Načítá se