Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit


 

Seznam cen služeb poskytovaných pacientům za přímou úhradu (tedy nehrazených ze zdravotního pojištění) je k dispozici u sestry a na tomto odkazu.

   

Ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace:

1 list papíru (jedno- či oboustranně): 5Kč

Rozsáhlejší zpracování/kopírování dokumentace nad 15min, navíc nad poplatek za kopírování: 100Kč/15min

Výpis ze zdravotní dokumentace (zpracování předdefinovaného formuláře „výpis ze zdravotní dokumentace“): 100Kč

  

Toto NZZ neposkytuje zdravotní služby, u kterých by byl předem vyžadován písemný souhlas a nevede tedy seznam takových výkonů.

 

Toto NZZ je registrováno v programu kvality AKORD. 

 Načítá se