Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit


Ordinace:

statut:

soukromá ordinace, právnická osoba, registrace Kr.úřad JČK

název:

MUDr. Petr Koptík s.r.o.

místo:

Neumannova 143, Prachatice, 383 01

IČO:

035 97 512

ID datové schránky:

9bfsxks

rozsah odbornosti:

všeobecné praktické lékařství, vnitřní lékařství

lékař:

MUDr.Petr Koptík

zdravotní sestra:

Jitka Brůžková

asistent lékaře, administrativa:

Jana Koptíková

masáže a vybrané fyzioterapeutické metody:

Jana Koptíková

provoz zahájen:

od 1.3.2005 (jako fyzická osoba), od 1.1.2015 pokračuje ordinace jako osoba právnická

akreditace:

pro výuku (specializační vzdělávání) v oboru všeobecné praktické lékařství v r.2009 (zatím do roku 2014)

 

Promoci jsem absolvoval r.1994 po studiu na LF UK v Plzni. Pracoval jsem na interním oddělení Nemocnice Prachatice pod prim.MUDr.F.Diepoldem a prim.MUDr.J.Jalůvkou jako lékař standardního oddělení a lékař jednotky intenzivní péče. Dosud také pracuji jako lékař Zdravotnické záchranné služby v Prachaticích a od roku 2005 jako lékař v Hospici sv.J.N.Neumanna v Prachaticích (od r.2010 v pozici primáře na částečný úvazek). Za dobu mého odborného působení jsem dosud získal licenci pro výkon samostatné praxe a odborného zástupce pro obor interní lékařství v r.2001 s následnou specializovanou způsobilostí a v roce 2003 taktéž pro obor všeobecné praktické lékařství.

 

Přístrojové vybavení ordinace:

 

přístroj

název

užití

ekg

Seiva Praktik

součást vyšetření srdce

spirometr

Micro DL

funkční vyšetření plic

dermatoskop

Dermlite DL-100

vyšetření kožních pigmentových lézí

ottoskop, oftalmoskop, nepřímý laryngoskop

Heine mini 3000

vyšetření ucha, oka (jen orientačně) a krku

dopler periferních tepen, sonda 8MHz

Bidop ES-100V3

vyšetření tepen končetin

pulsní oxymetr

Heart Force

orientační posouzení obsahu kyslíku v krvi

laryngoskop

Lunar

užití při resuscitaci

glukometr

Optium Xceed

vyšetření krevního cukru normovaným přístrojem

optotyp

Optotyp S01222

vyšetření zrakové ostrosti

vyplachovač zevního zvukovodu

Otodouche MTG 36

k šetrnému výplachu zvukovodu

„ambuvak“

Merlin

užití při resuscitaci

koagulometr

MicroINR (Axonlab)

vyšetření srážlivosti krve

sterilizátor vzduchu

Medixair

tiché čištění vzduchu v ordinaci

tonometr

Nissei DM1000, Riester BigBen

vyšetření krevního tlaku

test CRP, mikroalbuminurie, TOKS

QuikRead 101

vyšetření zánětlivého parametru z krve, přesné měření odpadu bílkovin v moči např. u diabetiků, stanovení "okultního krvácení" ze stolice

měření kotníkových tlaků

systém BOSO ABI

vyšetření napomáhající diagnostice ischemické choroby dolních končetin

videoskopické vyšetření

Otoscreen

zobrazení vyšetření ucha, nosní a ústní dutiny na obrazovce

fototerapie

Biolampa BS 103

moderní certifikovaná terapie zánětlivých lézí kůže a podkoží vč dekubitů, dále např. úponových bolestí (tenisový loket atd.)

desinfekce a ionizace vzduchu

Therapy Air Ion

filtrace vzduchu zabraňující šíření choroboplodných zárodků, prachu a alergenů

Holter TK

Scanlight Medset Padsy

ambulantní 24 hodinová monitorace krevního tlaku

dermatoskop

Dermlite DL100

vyšetření kožních změn

audiometr

WelchAllyn

orientační vyšetření sluchuNačítá se