Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit


Předoperační interní vyšetření

Je to soubor vyšetření, na jejichž základě interní nebo obvodní lékař rozhodne, zda je plánovaný operační výkon z hlediska zdravotního stavu pro pacienta rizikový. Zároveň je nutno doplnit některá základní vyšetření k vyloučení např. infekce, poruch jater či ledvin.

Provádí se u každého pacienta před plánovaným výkonem - například operace křečových žil, kloubní náhrada, operace žlučníku a jiné nebo neodkladným operačním výkonem - například operace otevřené zlomeniny. V případě neodkladného výkonu je vyšetření provedeno v nemocnici.
Během vyšetření lékař odebere anamnézu - vyptá se pacienta na jeho obtíže, jiná současná onemocnění, prodělané operace, úrazy, alergie, užívání léků...

Poté zhodnotí celkový stav pacienta, změří puls, tlak krve a provede interní vyšetření.
Výsledky mohou být staré nejvýše 3 týdny, optimálně 1 týden.

Další nutná vyšetření:

Krevní obraz - informuje o
  • počtu bílých krvinek (změny v případě zánětu, onemocnění krve a lymfatického systému)
  • počtu červených krvinek a množství hemoglobinu (krevního barviva) - nepřímo o schopnosti krve přenášet  kyslík, o poklesu v důsledku jiných onemocnění
  • počtu krevních destiček - důležité pro srážení krve

 

 

Biochemický rozbor krve -  informuje nás o
  • stavu funkce jater (AST, ALT, bilirubin), ledvin (kreatinin, urea) a známkách zánětu (CRP)

 

 

Rozbor moči - chemické vyšetření moči a sedimentu
  • k vyloučení močové infekce, která se nemusí jinak navenek projevovat

 

EKG - informace o správné činnosti srdce

Rentgen srdce a plic - může lékaři ozřejmit srdeční onemocnění,
zánět, nádor, absces, otok nebo téměř cokoliv dalšího v plicích

Další vyšetření jsou zvolena s ohledem na druh a závažnost operace.

Nedostatek červených krvinek v krevním obraze může odhalit tzv. anémii, chudokrevnost. Zvýšená hladina cukru v krvi upozorní na diabetes neboli cukrovku. Z jaterních testů lékař odhadne, jaká funkce jater je postižena. V moči se vyšetřuje pH a močový sediment. Pozitivní výsledky mohou svědčit například pro močovou infekci.

Srážlivost krve je také důležitý parametr. Je-li srážlivost nízká, například u lidí užívajících léky na „ředění krve“, není možno pacienta ihned operovat, protože riziko krvácení při operaci je vysoké.
K vyšetření se pacient nemusí nijak zvlášť připravovat. Pouze pro odběr krve je nutné přijít nalačno a přinést s sebou ranní moč k jejímu rozboru.

Na základě všech vyšetření lékař operaci buď schválí, nebo neschválí v případě, že vzhledem k pacientovu zdravotnímu stavu se vyskytuje vysoké riziko komplikací
V tom případě lékař, pokud je to možné, upraví léčbu tak, aby byl pacient výkonu co nejdříve schopen.Načítá se