Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit


Vyšetření před nástupem lázeňské léčby

 

Lékař na základě vyšetření pacienta může doporučit jako další součást léčebného procesu lázeňský pobyt. K tomu, aby mohl pacientovi vystavit Návrh na lázeňskou péči, potřebuje pouze doporučení odborného lékaře.

Lázeňská péče může být poskytnuta jako komplexní, plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění a příspěvková, kterou pojišťovna hradí pouze částečně. To, zda bude na základě Návrhu na lázeňskou péči schválena komplexní nebo příspěvková péče, závisí na aktuálním zdravotním stavu pacienta a jeho zhodnocení podle Indikačního seznamu pro lázeňskou péči.

 

Komplexní lázeňská péče

 

V rámci komplexní zdravotní péče pojišťovna hradí celodenní stravování, ubytování, všechna lékařská vyšetření i léčebné úkony (přesto i tehdy může pacient zaplatit určitý finanční obnos, který je ovlivněn zejména aktuálními zákonnými normami) . Pokud převoz pacienta nedovoluje použití běžného dopravního prostředku bez použití zdravotní služby, hradí pojišťovna i dopravu.

Komplexní lázeňská péče je poskytována například po těžkých operacích, vážných úrazech, některých chronických chorobách atd.

Ošetřující lékař vystaví Návrh na lázeňskou péč a pakliže je i doporučujícím/odborným lékařem - vypíše celý tiskopis s potřebnou diagnózou a "indikací" dle patřičné vyhlášky a na spodní straně tiskopisu nezapomenbe svůj podpis a razítko.Pakliže tiskopis vypisuje odborný lékař/specialista, je posléze nutné nechat Návrh na lázeňskou péči potvrdit svým registrujícím praktickým lékařem (který případně doplní některé další údaje).


Tento návrh musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny, u které je žadatel o lázeňskou péči pojištěn. Revizní lékař posoudí, zda jsou splněny podmínky indikačního seznamu, uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká skutečnost.

V případě, že je návrh schválen, je odeslán přímo do lázeňského zařízení, které je doporučeno v návrhu. Pokud má právě volný termín, vyrozumí pacienta doručením předvolání nejpozději do pěti dnů před dnem nástupu k lázeňské léčbě.

Předvolání dále obsahuje všechny potřebné informace:
Kde se má pacient v lázních hlásit, jaké jsou možnosti dopravy, co všechno je nutné přibalit si s sebou na lázeňský pobyt, nezapomenout na léky, které užívá a vybavit se jimi pro celý pobyt a také informuje o tom, jaké jsou další možnosti nadstandardní péče.

Platnost návrhu je 1 měsíc od data vystavení, jedná se o tzv. první stupeň naléhavosti nebo platí 3 měsíce v případě druhého stupně naléhavosti.
Délka pobytu závisí na diagnóze, nejčastěji trvá lázeňský pobyt 21 nebo 28 dní. Pokud si pacient platí sociální pojištění, je mu na dobu lázeňského pobytu vystavena pracovní neschopnost.

 

Příspěvková lázeňská péče

 

Na žádost pacienta a doporučení od odborného lékaře vystaví ošetřující lékař Návrh na lázeňskou péči, který opět schvaluje revizní lékař. Pacient si sám vybírá lázeňské zařízení, termín a finanční podmínky.
V případě, že revizní lékař návrh schválí, hradí pojišťovna pouze smluvně sjednaná lékařská vyšetření a léčebné procedury.

Platnost tohoto návrhu je 6 měsíců od data vystavení. Na lázeňský pobyt je potřeba si vzít dovolenou nebo neplacené volno.
 

Lázeňská péče plně hrazená pacientem - samoplátci

 

Není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ubytování, léčebné procedury a vyšetření si hradí sám pacient.
Samoplátce nepotřebuje žádný návrh od lékaře, ale zařizuje si, vybírá a hradí pobyt v lázních včetně léčebných procedur sám. I samoplátci, pokud nepřijíždí do lázní jen rekreačně, ale za léčebnými účely, je však nutno doporučit, aby byl vybaven příslušnou zdravotní dokumentací od svého lékaře.Načítá se