Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit


Vyšetření pro řidičské průkazy, zbrojní průkazy


Zdravotní způsobilost žadatele posoudí lékař celkovým vyšetřením. Toto vyšetření je provedeno na žádost pacienta, není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, proto si jej žadatel hradí v plné výši.

 

Řidičský průkaz

 

Pro podání žádosti o vydání řidičského průkazu je důležité předložit také lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Žadatel předloží Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti, ve kterém potvrzuje, že jeho zdravotní stav umožňuje řízení motorového vozidla. V prohlášení také uvede onemocnění, kterými trpí a užívané léky.

Lékař žadatele vyšetří, aby mohl objektivně zhodnotit jeho zdravotní stav a vydá posudek, ve kterém je uvedeno, zda je žadatel zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla.

Držitel řidičského oprávnění také je povinen podrobit se prohlídce před dosažením 65 let, 68 let a od 70ti let každé dva roky (Dne 1. července 2013 vstupuje v platnost novela zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a podle ní řidiči musí absolvovat první povinnou lékařskou prohlídku až v 65 letech). K prohlídce se osoba dostaví nejdříve 6 měsíců před dovršením uvedeného věku a nejpozději v den dovršení uvedeného věku. Platnost takového potvrzení je vždy v termínech od/do uvedených v zákoně (tedy např.: má li posuzovaná osoba 65.narozeniny 1.6., může se dostavit k tomuto vyšetření už 1.1. v roce, kdy dosáhne 65ti let a platnost posudku je až do dne 68.narozenín - tedy platnost posudku nekončí 1.1. v roce 68.narozenin, jak je často mylně vykládáno, ale až 1.6. v roce 68.narozenin, kdy je třeba mít již nový platný posudek). Lékař vydá Potvrzení o zdravotní způsobilosti řidiče nad 65 let, které musí mít při řízení u sebe a při silniční kontrole jej spolu s platným řidičským průkazem předloží na výzvu policisty.

Zákonem byla zavedena také povinnost podrobit se dopravně-psychologickému vyšetření pro žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění C, C+E, C1+E (a to pro ty, kteří řídí nákladní automobil nebo soupravu vozidel o největší povolené hmotnosti převyšující 7,5tuny), D, D+E, D1 a D1+E před zahájením výkonu činnosti a poté nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let. Dále se tomuto vyšetření musí podrobit osoby, které žádají o vrácení řidičského oprávnění, který byl odebrán v zákonem uvedených případech.

 

 

Zbrojní průkaz

 

Při vyšetření je nutné vyloučit duševní poruchy, užívání psychotropních látek, poruchy chování, schizofrenii, aj. Lékař se zaměří na oční nemoci, vyšetřuje, zda nemá vyšetřovaný sníženou zrakovou ostrost, ušní choroby, a jiná onemocnění, která vylučují nebo omezují bezpečné použití zbraně.
 

 

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

 

Lékař provede vyšetření, vyloučí infekční onemocnění a vydá průkaz, který potvrzuje, že jeho držitel není nakažen žádnou infekční chorobou, je zdravotně způsobilý práce s potravinami a byl seznámen se základními hygienickými předpisy.
 

 

Profesní průkaz

 

Při vyšetření se posuzuje zdravotní způsobilost a lékař vydá posudek, ve kterém je uvedeno, zda je žadatel zdravotně způsobilý vykonávání příslušné činnosti, nezpůsobilý, nebo jen za určitých podmínek v posudku přesně a jasně stanovených.Načítá se