Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit


Závodní péče

 

Ze zákona je každá organizace povinna zajistit svým zaměstnancům závodní preventivní péči, a to buď ve vlastním vodním zdravotnickém zařízení, a nebo ve spolupráci s jiným zdravotnickým zařízením nebokařem

Poskytování závodní preventivní péče je přínosné nejen pro zaměstnance, ale především pro zaměstnavatele. V zájmu zaměstnavatele je, aby pracující, které zaměstnává, plnili co nejlépe zadané úkoly, podávali co největší pracovní výkony s minimem chyb a přinášeli mu tak co největší prospěch.
Zaměstnavatel si současně přeje, aby v jeho organizaci vznikalo co nejméně nehod a problémů, které by mu způsobovaly finanční ztráty nebo vedly k morálním škodám či k jiným komplikacím.

 

Při naplňování těchto cílů je zaměstnavatelipomocný právě vodní lékař, který ve zdravotnických věcech radí, jak postupovat a jaká opatření realizovat, aby to pro organizaci bylo co nejvýhodnější.
 
kař závodní preventivní péče zajišťuje preventivní  prohlídky zaměstnanců v ordinaci, pokud jsou povinné  nebo požadované ze strany zaměstnavatele a také  vstupní a výstupní prohlídky zaměstnanců.

Provádí i mimořádné a následné prohlídky nařízené ze  zdravotních důvodů a dispenzární prohlídky osob s  ohlášenou nemocí z povolání. 

Zajišťuje rovněž organizaci první pomoci a ošetření v  případě nouze.

Poskytuje poradenství v otázkách ochrany zdraví zaměstnanců a navrhuje potřebná opatření.
Náplní závodní preventivní péče je i pravidelná kontrola pracovišť zaměstnavatele a sledování vlivu vykonávané práce a pracovního prostředí na zdravotní stav zaměstnanců.

kař závodní péče rovněž spolupracuje s příslušnou hygienickou službou a účastní se na rozboru pracovní úrazovosti a nemoci z povolání. 
Taktéž se podílí na výcviku a výchově zaměstnanců v oblasti ochrany zdravíetně školení zaměstnanců o poskytování první pomoci.


Načítá se